startup-photos-largeWytwarzaniem i projektowaniem oprogramowania zajmuję się już kilkanaście lat. W tym czasie brałem udział w dziesiątkach projektów o bardzo zróżnicowanych budżetach, technologiach czy zespołach. Właściwie każdego tygodnia korzystam z kilku języków programowania, technologii chmurowych a także klasycznych, niewielkich rozwiązań open source. Dzięki temu pomogę dobrać rozwiązanie dopasowane dokładnie do potrzeb, aby nie strzelać do muchy z armaty, bądź też nie przychodzić z nożem na strzelaninę.

Moja oferta kierowana jest do podmiotów, które z jakiegoś powodu nie chcą zatrudniać architekta na stałe lub też ich obecny zespół nie posiada odpowiedniego poziomu kompetencji technicznych związanych z najnowszymi technologiami. Pomogę ze zdefiniowaniem zakresu projektu, wyborze technologii, organizacji procesu developerskiego, aż po finalizację i dokumentację.